4 Şubat 2017

Mide Kanseri

Klinik evre 1 hastalıkta asıl tedavi cerrahidir. Bazı durumlarda (ameliyata uygun olmayan hasta, ameliyatı istemeyen hasta gibi) endoskopik tedavi yöntemleri de kullanılabilir. Bu yöntemler endoskopik mukozal […]
4 Şubat 2017

Yemek Borusu Kanserleri

Özofagus kanserinin tedavisi her kanserde olduğu gibi çoklu branşlarla yapılan toplantılar sonucu tartışılarak yapılır. Bu toplantılarda alınan karara göre doğru tedavi yaklaşımı belirlenir. Özofagus kanserinde cerrahi […]
4 Şubat 2017

Obezite

Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini […]
4 Şubat 2017

Rektum Kanserleri

Kolorektal kanserlerde tedavi kanserin yerleşim yerine göre değişmekle birlikte evresine göre de değişmektedir. Rektum kanserinde ise 1. evrede ilk tedavi seçeneği cerrahi, 2. ve 3. evrede […]
4 Şubat 2017

Kolon Kanserleri

Kolorektal kanserlerde tedavi kanserin yerleşim yerine göre değişmekle birlikte evresine göre de değişmektedir. Kolon kanserinde 1., 2. ve 3. evrede ilk tedavi seçeneği cerrahi 4. evrede […]