Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

1. Sarıbeyoğlu K, Hamzaoğlu İ, Baca B. Bekaplermin’in (İnsan Trombosit Kökenli Büyüme Faktörü – Regranex’in) Normal ve İskemik Kolon Anastomozuna Etkileri. Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S. & 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, 9-13 Eylül, Antalya, 2001.

2. Karahasanoğlu T, Onur, Baca B, Hamzaoğlu İ, Pekmezci S, Eren D, Kılıç N, Altuğ T. Tack Kullanımı İntraabdominal Adezyon Oluşumuna Yol Açabilir. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 2002.

3. Hamzaoğlu İ, Baca B, Karahasanoğlu T. Ülseratif Kolitli Hastalarda Laparoskopik Cerrahi Tedavi. X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7-11 Eylül, Antalya, 2003.

4. Hamzaoğlu İ, Baca B, Ertem M, Taşkın M, Ersan Y, Akçal T. Ülseratif Kolit Nedeniyle Restoratif Proktokolektomi Uygulanan 54 Hastanın Klinik Sonuçları. X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7-11 Eylül, Antalya, 2003.

5. Baca B, Akça Ö, Onur E, Böler DE, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Erdamar S. Kortikosteroid Kullanım Süresi ve Dozunun Kolon Anastomozu Üzerine Etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

6. Baca B, Aydoğan F, Apaydın BB, Yavuz N, Erdamar S, Uslu E, Uzun H. Mekanik barsak temizliği, abdominal aort cerrahisi sırasında sol kolonda meydana gelen iskemi-reperfüzyon hasarını azaltabilir mi? Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

7. Gönenç M, Baca B, Dobrucalı A, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Diffüz Jejuno-ileal Crohn Hastalığı için Yan-yana İzoperistaltik Striktüroplasti. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

8. Ersoy Y, Ayan F, Paksoy M, Demiryas S, Özben V, Baca B. İyatrojenik Kolon Yaralanmalarında Tedavi Yaklaşımı. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.

8. Baca B, Kılıç İ, Zengin K, Çarkman K, Sarıbeyoğlu K, Şen B, İpek T, Şirin F. Mekanik İntestinal Obstrüksiyon ve Perforasyona Neden Olan Kolorektal Tümörlerde Acil Cerrahi Yaklaşım: Retrospektif Klinik Çalışma. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.

9. Sarıbeyoğlu K, Baca B, Zengin K, Onur E, Çarkman S, Şen B, İpek T, Eyüboğlu E. Acil Fıtık Cerrahisinde Cerrahpaşa Deneyimi. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.

10. Zengin K, Çarkman S, Kılıç İ, Baca B, Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Eyüboğlu E. Rektus Kılıf Hematomları. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.

11. Sarıbeyoğlu K, Onur E, Baca B, Çarkman S, Zengin K, Kılıç İE, Kapan M, Pekmezci S, Eyüboğlu E. Travmada Tanısal ve Terapötik Laparoskopi: Cerrahpaşa Deneyimi. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.

12. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Onur E, Baca B, Çarkman S, Zengin K, Eyüboğlu E, Şirin F. Karın İçi Yapışıklıklara Bağlı Mekanik Bağırsak Tıkanıklığında Laparoskopik Tedavi. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.

13. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B. Rektum Kanseri Tedavisinde Laparoskopik Total Mezorektal Eksizyon. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.

14. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B. Ülseratif Kolit Hastalığı Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastaların Sonuçları. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım, İstanbul, 2006.

15. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B. Kolorektal Kanserlerde Laparoskopik Cerrahi: 57 Hastadaki Deneyimler. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım, İstanbul, 2006.

16. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Dobrucalı A. Akalazya Tedavisinde Laparoskopik Cerrahi: Minimum 2 Yıllık Takip Sonuçları. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım, İstanbul, 2006.

17. Baca B, Kol E, Sarıbeyoğlu K, Çarkman S, Zengin K, Pekmezci S, İpek T, Eyüboğlu E. Boğulmuş Fıtıkların Laparoskopik Tedavisi. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.

18. Demiryas S, Baca B, Ayan F, Paksoy M, Ertem M. Hiatal Fıtıklara Laparoskopik Yaklaşım ve Deneyimlerimiz. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.

19. Teksöz S, Karabulut K, Ayan F, Baca B, Aydoğan F, Paksoy M, Pekmezci S, Eyüboğlu E. Boğulmuş Paraözofageal Hernilerde Acil Cerrahi Girişimler. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007

20. Küçük O, Kol E, Baca B, Pekmezci S, Eyüboğlu E. Boğulmuş Fıtıklarda Laparoskopinin Yeri: Olgu Sunumu. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.

21. Demiryas S, Baca B, Ayan F, Paksoy M, Ertem M. Ventral Fıtıklara Laparoskopik Yaklaşım ve Deneyimlerimiz. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.

22. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Kılıç İE, Bayraktar B. Crohn Hastalığı Nedeniyle Laparoskopik Cerrahi Uygulanan Hastaların Sonuçları. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.

23. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Kılıç İE, Avcı S. Laparoskopik Total Mezorektal Eksizyon. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.

24. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Kılıç İE, Kara H, Küçük GO. Laparoskopik Restoratif Proktokolektomi. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.

25. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Korman U, Kol E, Baca B, Karataş A, Eyüboğlu E. Postoperatif Yapışıklıklara Bağlı Bağırsak Tıkanıklıklarında Laparoskopik Adezyolizis. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.

26. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Baca B, Kol E, Eyüboğlu E. Penetran Torakoabdominal Yaralanmalarda Tanısal ve Terapötik Torakoskopi. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.

27. Sarıbeyoğlu K, Kol E, Baca B, Pekmezci S, Çarkman S, Zengin K, İpek T, Eyüboğlu E. Karın Bölgesinin Delici Kesici Alet Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi Amaçlı Laparoskopi: 96 Olguluk Seri. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.

28. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Engin P, Onur E, Memişoğlu K, Özbal AN. Rektal Prolapsus Tedavisinde Laparoskopik Cerrahi. XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Uluslararası katılım ile, 26-30 Ağustos, Bodrum, 2007.

29. Baca B, Kol E, Sarıbeyoğlu K, Çarkman S, Zengin K, Pekmezci S, Eyüboğlu E. Boğulmuş Ventral Fıtıkların Laparoskopik Tamiri. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül, Antalya, 2007.

30. Sarıbeyoğlu K, Baca B, Kol E, Pekmezci S, Çarkman S, Zengin K, Eyüboğlu E. Karın Bölgesinin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi Amaçlı Laparoskopi: 103 Olguluk Seri. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül, Antalya, 2007.

31. Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Baca B, Kol E, Eyüboğlu E. Torakoabdominal Bölgenin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanısal ve Terapötik Torakoskopi, VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül, Antalya, 2007.

32. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Korman U, Baca B, Kol E, Eyüboğlu E. Postoperatif Yapışıklıklara Bağlı Akut veya Kronik Tekrarlayan Bağırsak Tıkanıklıklarında Selektif Laparoskopik Cerrahi: Enteroklizis Kılavuzluğunda veya Doğrudan Laparoskopik Adezyolizis. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül, Antalya, 2007.

33. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Ersoy Y, Kaynak K, Akçıl M, Şirin F. Özofagus Kanseri Tedavisinde Minimal İnvaziv Cerrahi. 2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, 8-11 Mart, Bursa, 2007.

34. Salihoğlu Z, Demiroluk Ş, Baca B, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T. VATS ile özofajektomi ameliyatında solunum mekaniği. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-28 Ekim, Antalya, 2007.

35. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Kılıç İE, Avcı S, Küçük O. Laparoskopik Restoratif Proktokolektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

36. Kılıç İE, Hamzaoğlu İ, Sarıyar M, Taşçı H, Karahasanoğlu T, Baca B, Küçük O, Kapan M, Göksoy E. Total Laparoskopik Donör Nefrektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

37. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Kılıç İE, Kahya AS. Laparoskopik Total Mezorektal Eksizyon. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

38. Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Korman U, Aytaç E, Baca B, Kol E, Taşçı Y, Karataş A. Postoperatif Karın İçi Yapışıklıklara Bağlı Bağırsak Tıkanıklıklarında Selektif Laparoskopi: Enteroklizis Kılavuzluğunda Laparoskopik Adezyolizis. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

39. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Kılıç İE, Bayraktar O. Crohn Hastalığı Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastaların Sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

40. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Kılıç İE, Avcı S, Bayraktar B. Kolon Tümöründe Laparoskopik Rezeksiyon. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008

41. Salihoğlu Z, Baca B, Avcı S, Köksal S, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T. Yüksek Riskli Hastalarda Laparoskopik Kolon Cerrahisinin Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008

42. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Kılıç İE, Kahya AS. Rektum Kanserinde Laparoskopik Rezeksiyon. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

43. Ertem M, Paksoy M, Baca B, Ayan F, Demiryas S. Kolorektal Kanser Cerrahisinde Laparoskopi Deneyimlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

44. Salihoğlu Z, Ekici B, Demirkaya A, Baca B, Çarkman S, Önsel İÖ. Pnömoperitonyum Sırasında Farklı Konsantrasyonda Oksijen ile Uygulanan “Recruitment” Manevrasının Etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

45. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Aytaç E. Laparoskopik Abdominoperineal Rezeksiyon. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs, Antalya, 2009.

46. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Karataş A, Aytaç E, Kahya AS. Sigmoid Volvulusta Tek Port ile Laparoskopik Sigmoid Rezeksiyon. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

47. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Karataş A, Aytaç E, Kahya AS. Rektum Kanseri Tedavisinde Tek Port ile Laparoskopik Sfinkter Koruyucu Mezorektal Eksizyon: Klinik Uygulamada ilk Deneyim. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

48. Aytaç E, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Kırbıyık E. Kolorektal Kanserlerde Laparoskopik Rezeksiyon Yapılan Olgularda Vücut Kitle İndeksi Ameliyat Sırası ve Sonrası Erken Dönem Sonuçları Etkiliyor mu? 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

49. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Aytaç E, Baca B, Çarkman S, Karataş A, Aydoğan F, Teksöz S, Canbay E. Acil Cerrahide Videoendoskopik Cerrahinin Kolesistektomi Dışında Kullanımı: 1348 olguda %0,07 mortalite. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

50. Özben V, Aytaç E, Agayeva A, Baca B, Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S. ERCP’ye Bağlı Gastrointestinal Perforasyonlarda Tecrübemiz. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

51. Kahya AS, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Karataş A, Aytaç E. Tek Trokardan Laparoskopik Kolesistektomi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

52. Aytaç E, Baca B, Kahya AS, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Torakolaparoskopik Total Özofajektomi Sonrası Metakron Sağ Adrenal Gland Metastazının Laparoskopik Rezeksiyonu. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

53. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Aytaç E, Karataş A, Baca B. İstanbul Tekniği: Teknik Video Sunum. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, Ankara, 2010.

54. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Aytaç E, Baca B. Tek Port Laparoskopik Transumbilikal Parsiyel Gastrektomi: Olgu Sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, Ankara, 2010.

55. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Aytaç E, Kural A, Altuğ F. Robot Yardımlı Laparoskopik Rektal Cerrahi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, Ankara, 2010.

56. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Aytaç E, Erenler İ. Laparoskopik Kolorektal Rezeksiyonlarda Vajinal Yol Piyesin Çıkarılması İçin Yeni Bir Yol Olabilir mi? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, Ankara, 2010.

57. Alver O, Paksoy M, Baca B, Demiryas S, Ayan F, Kayabaşı B, Dervişoğlu S. Retrorektal Yerleşimli Epidermoid Kistlerde Cerrahi Yaklaşım Ne Olmalıdır? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, Ankara, 2010.

58. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Ergüner İ, Aytaç E, Uras C. Rektum Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi Gelip Geçici Bir Heves midir? 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya, 2011.

59. Ergüner İ, Aytaç E, Baca B, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T. Laparoskopik Kolorektal Cerrahide Transvajinal Piyes Çıkarılması. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya, 2011.

60. Kırbıyık E, Aytaç E, Baca B. Crohn Hastalığına Eşlik Eden Pyoderma Gangrenosum. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya, 2011.

61. Kırbıyık E, Kader A, Baca B. Stoma Endikasyonları ve Komplikasyonlarının Yöntemi. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya, 2011.

62. Aghayeva A, Baca B, Bilgin İA, Benlice Ç, Ergüner İ, Aytaç İ, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Ülseratif Kolit Nedeniyle ile Ameliyat Edilen Hastaların Sonuçları. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 2013.

63. Bilgin İA, Baca B, Aghayeva A, Benlice Ç, Ergüner İ, Aytaç E, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Crohn Hastalığı Nedeniyle ile Ameliyat Edilen Hastaların Sonuçları. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 2013.

64. Kırbıyık E, Yiğitoğlu ET, Seren AKH, Baca B. İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Stoma Deneyimimiz. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 2013.

65. Ergüner İ, Güngör M, Karahasanoğlu T, Baca B. Derin Pelvik Endometriozisli Hastada Laparoskopik Low Anterior Rezeksiyon: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2-6 Ekim, Bodrum, 2013.

66. Ergüner İ, Uras C, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Böler DE, Baca B. Sleeve Gastrektomide Bovine Perikardiyum Etkili midir? 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2-6 Ekim, Bodrum, 2013.

67. Ergüner İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Hamzaoğlu İ, Uras C. Tek Port Laparoskopik Sleeve Gastrektomi. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2-6 Ekim, Bodrum, 2013.

68. Ergüner İ, Beşe N, Yapıcı B, Baca B, Hamzaoğlu İ. Kolorektal Kanserde İntraoperatif Radyoterapi Uygulanması. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 2013.

69. Aghayeva A, Bayraktar O, Atasoy D, Ozben V, Baca B. Tek port transanal endoskopik cerrahi ile rektal gastrointestinal stromal tümör eksizyonu. Cerrahide Yeni Ufuklar, 13-15 Mart, Istanbul, 2015.

70. Aghayeva A, Baca B, Atasoy D, Bayraktar O, Ozben V, Hamzaoğlu İ. Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi. Cerrahide Yeni Ufuklar, 13-15 Mart, Istanbul, 2015.

71. Bilgin İA, Baca B, Aghayeva A, Benlice Ç, Ergüner İ, Erdamar S, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Sol kolon ve rektum kanser cerrahisinde inferior mezenterik venin yüksek ligasyonu daha fazla lenf nodu çıkarılmasını sağlar. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

72. Baca B, Ferahman S, Aghayeva A, Uludağ SS, Bilgin İA, Mihmanlı İ, Hamzaoğlu İ. Kolorektal kanserin karaciğer metastazında portal ven ligasyonu ve in-situ karaciğer parankim ayrılması: olgu sunumu. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

73. Aghayeva A, Bayraktar O, Atasoy D, Özben V, Baca B. Tek port transanal endoskopik cerrahi ile rektal gastrointestinal stromal tümör eksizyonu (video sunum). XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

74. Atasoy D, Aghayeva A, Bayraktar O, Ergüner İ, Özben V, Baca B, Hamzaoğlu İ. Ülseratif kolit için yapılan laparoskopik restoratif proktokolektomi ameliyatında yüksek damar ligasyonu tekniği (video sunum). XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

75. Atasoy D, Bayraktar O, Aghayeva A, Özben V, Baca B. Divertiküler hastalıkta laparoskopik sigmoid kolektomi: medialden laterale diseksiyon tekniği (video sunum). XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

76. Bayraktar O, Atasoy D, Aghayeva, A Özben V, Baca B. İleoçekal tümör tanısı olan bir hastada laparoskopik sağ komplet mezokolik eksizyon (video sunum). XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

77. Aghayeva A, Baca B, Ergüner İ, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Rektum kanserinde robotik total mezorektal eksizyon (video sunum). XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

78. Aghayeva A, Baca B, Benlice Ç, Bilgin İA, Ergüner İ, Özben V, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Crohn hastalığında postoperatif komplikasyon gelişimini etkileyen risk faktörleri (e-poster). XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

1. Sarıbeyoğlu K, Hamzaoğlu İ, Baca B. Bekaplermin’in (İnsan Trombosit Kökenli Büyüme Faktörü – Regranex’in) Normal ve İskemik Kolon Anastomozuna Etkileri. Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S. & 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, 9-13 Eylül, Antalya, 2001.

2. Karahasanoğlu T, Onur, Baca B, Hamzaoğlu İ, Pekmezci S, Eren D, Kılıç N, Altuğ T. Tack Kullanımı İntraabdominal Adezyon Oluşumuna Yol Açabilir. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 2002.

3. Hamzaoğlu İ, Baca B, Karahasanoğlu T. Ülseratif Kolitli Hastalarda Laparoskopik Cerrahi Tedavi. X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7-11 Eylül, Antalya, 2003.

4. Hamzaoğlu İ, Baca B, Ertem M, Taşkın M, Ersan Y, Akçal T. Ülseratif Kolit Nedeniyle Restoratif Proktokolektomi Uygulanan 54 Hastanın Klinik Sonuçları. X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7-11 Eylül, Antalya, 2003.

5. Baca B, Akça Ö, Onur E, Böler DE, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Erdamar S. Kortikosteroid Kullanım Süresi ve Dozunun Kolon Anastomozu Üzerine Etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

6. Baca B, Aydoğan F, Apaydın BB, Yavuz N, Erdamar S, Uslu E, Uzun H. Mekanik barsak temizliği, abdominal aort cerrahisi sırasında sol kolonda meydana gelen iskemi-reperfüzyon hasarını azaltabilir mi? Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

7. Gönenç M, Baca B, Dobrucalı A, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Diffüz Jejuno-ileal Crohn Hastalığı için Yan-yana İzoperistaltik Striktüroplasti. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

8. Ersoy Y, Ayan F, Paksoy M, Demiryas S, Özben V, Baca B. İyatrojenik Kolon Yaralanmalarında Tedavi Yaklaşımı. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.

8. Baca B, Kılıç İ, Zengin K, Çarkman K, Sarıbeyoğlu K, Şen B, İpek T, Şirin F. Mekanik İntestinal Obstrüksiyon ve Perforasyona Neden Olan Kolorektal Tümörlerde Acil Cerrahi Yaklaşım: Retrospektif Klinik Çalışma. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.

9. Sarıbeyoğlu K, Baca B, Zengin K, Onur E, Çarkman S, Şen B, İpek T, Eyüboğlu E. Acil Fıtık Cerrahisinde Cerrahpaşa Deneyimi. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.

10. Zengin K, Çarkman S, Kılıç İ, Baca B, Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Eyüboğlu E. Rektus Kılıf Hematomları. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.

11. Sarıbeyoğlu K, Onur E, Baca B, Çarkman S, Zengin K, Kılıç İE, Kapan M, Pekmezci S, Eyüboğlu E. Travmada Tanısal ve Terapötik Laparoskopi: Cerrahpaşa Deneyimi. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.

12. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Onur E, Baca B, Çarkman S, Zengin K, Eyüboğlu E, Şirin F. Karın İçi Yapışıklıklara Bağlı Mekanik Bağırsak Tıkanıklığında Laparoskopik Tedavi. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.

13. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B. Rektum Kanseri Tedavisinde Laparoskopik Total Mezorektal Eksizyon. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.

14. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B. Ülseratif Kolit Hastalığı Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastaların Sonuçları. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım, İstanbul, 2006.

15. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B. Kolorektal Kanserlerde Laparoskopik Cerrahi: 57 Hastadaki Deneyimler. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım, İstanbul, 2006.

16. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Dobrucalı A. Akalazya Tedavisinde Laparoskopik Cerrahi: Minimum 2 Yıllık Takip Sonuçları. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım, İstanbul, 2006.

17. Baca B, Kol E, Sarıbeyoğlu K, Çarkman S, Zengin K, Pekmezci S, İpek T, Eyüboğlu E. Boğulmuş Fıtıkların Laparoskopik Tedavisi. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.

18. Demiryas S, Baca B, Ayan F, Paksoy M, Ertem M. Hiatal Fıtıklara Laparoskopik Yaklaşım ve Deneyimlerimiz. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.

19. Teksöz S, Karabulut K, Ayan F, Baca B, Aydoğan F, Paksoy M, Pekmezci S, Eyüboğlu E. Boğulmuş Paraözofageal Hernilerde Acil Cerrahi Girişimler. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007

20. Küçük O, Kol E, Baca B, Pekmezci S, Eyüboğlu E. Boğulmuş Fıtıklarda Laparoskopinin Yeri: Olgu Sunumu. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.

21. Demiryas S, Baca B, Ayan F, Paksoy M, Ertem M. Ventral Fıtıklara Laparoskopik Yaklaşım ve Deneyimlerimiz. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.

22. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Kılıç İE, Bayraktar B. Crohn Hastalığı Nedeniyle Laparoskopik Cerrahi Uygulanan Hastaların Sonuçları. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.

23. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Kılıç İE, Avcı S. Laparoskopik Total Mezorektal Eksizyon. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.

24. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Kılıç İE, Kara H, Küçük GO. Laparoskopik Restoratif Proktokolektomi. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.

25. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Korman U, Kol E, Baca B, Karataş A, Eyüboğlu E. Postoperatif Yapışıklıklara Bağlı Bağırsak Tıkanıklıklarında Laparoskopik Adezyolizis. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.

26. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Baca B, Kol E, Eyüboğlu E. Penetran Torakoabdominal Yaralanmalarda Tanısal ve Terapötik Torakoskopi. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.

27. Sarıbeyoğlu K, Kol E, Baca B, Pekmezci S, Çarkman S, Zengin K, İpek T, Eyüboğlu E. Karın Bölgesinin Delici Kesici Alet Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi Amaçlı Laparoskopi: 96 Olguluk Seri. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.

28. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Engin P, Onur E, Memişoğlu K, Özbal AN. Rektal Prolapsus Tedavisinde Laparoskopik Cerrahi. XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Uluslararası katılım ile, 26-30 Ağustos, Bodrum, 2007.

29. Baca B, Kol E, Sarıbeyoğlu K, Çarkman S, Zengin K, Pekmezci S, Eyüboğlu E. Boğulmuş Ventral Fıtıkların Laparoskopik Tamiri. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül, Antalya, 2007.

30. Sarıbeyoğlu K, Baca B, Kol E, Pekmezci S, Çarkman S, Zengin K, Eyüboğlu E. Karın Bölgesinin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi Amaçlı Laparoskopi: 103 Olguluk Seri. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül, Antalya, 2007.

31. Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Baca B, Kol E, Eyüboğlu E. Torakoabdominal Bölgenin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanısal ve Terapötik Torakoskopi, VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül, Antalya, 2007.

32. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Korman U, Baca B, Kol E, Eyüboğlu E. Postoperatif Yapışıklıklara Bağlı Akut veya Kronik Tekrarlayan Bağırsak Tıkanıklıklarında Selektif Laparoskopik Cerrahi: Enteroklizis Kılavuzluğunda veya Doğrudan Laparoskopik Adezyolizis. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül, Antalya, 2007.

33. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Ersoy Y, Kaynak K, Akçıl M, Şirin F. Özofagus Kanseri Tedavisinde Minimal İnvaziv Cerrahi. 2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, 8-11 Mart, Bursa, 2007.

34. Salihoğlu Z, Demiroluk Ş, Baca B, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T. VATS ile özofajektomi ameliyatında solunum mekaniği. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-28 Ekim, Antalya, 2007.

35. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Kılıç İE, Avcı S, Küçük O. Laparoskopik Restoratif Proktokolektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

36. Kılıç İE, Hamzaoğlu İ, Sarıyar M, Taşçı H, Karahasanoğlu T, Baca B, Küçük O, Kapan M, Göksoy E. Total Laparoskopik Donör Nefrektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

37. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Kılıç İE, Kahya AS. Laparoskopik Total Mezorektal Eksizyon. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

38. Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Korman U, Aytaç E, Baca B, Kol E, Taşçı Y, Karataş A. Postoperatif Karın İçi Yapışıklıklara Bağlı Bağırsak Tıkanıklıklarında Selektif Laparoskopi: Enteroklizis Kılavuzluğunda Laparoskopik Adezyolizis. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

39. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Kılıç İE, Bayraktar O. Crohn Hastalığı Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastaların Sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

40. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Kılıç İE, Avcı S, Bayraktar B. Kolon Tümöründe Laparoskopik Rezeksiyon. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008

41. Salihoğlu Z, Baca B, Avcı S, Köksal S, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T. Yüksek Riskli Hastalarda Laparoskopik Kolon Cerrahisinin Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008

42. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Kılıç İE, Kahya AS. Rektum Kanserinde Laparoskopik Rezeksiyon. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

43. Ertem M, Paksoy M, Baca B, Ayan F, Demiryas S. Kolorektal Kanser Cerrahisinde Laparoskopi Deneyimlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

44. Salihoğlu Z, Ekici B, Demirkaya A, Baca B, Çarkman S, Önsel İÖ. Pnömoperitonyum Sırasında Farklı Konsantrasyonda Oksijen ile Uygulanan “Recruitment” Manevrasının Etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

45. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Aytaç E. Laparoskopik Abdominoperineal Rezeksiyon. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs, Antalya, 2009.

46. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Karataş A, Aytaç E, Kahya AS. Sigmoid Volvulusta Tek Port ile Laparoskopik Sigmoid Rezeksiyon. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

47. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Karataş A, Aytaç E, Kahya AS. Rektum Kanseri Tedavisinde Tek Port ile Laparoskopik Sfinkter Koruyucu Mezorektal Eksizyon: Klinik Uygulamada ilk Deneyim. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

48. Aytaç E, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Kırbıyık E. Kolorektal Kanserlerde Laparoskopik Rezeksiyon Yapılan Olgularda Vücut Kitle İndeksi Ameliyat Sırası ve Sonrası Erken Dönem Sonuçları Etkiliyor mu? 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

49. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Aytaç E, Baca B, Çarkman S, Karataş A, Aydoğan F, Teksöz S, Canbay E. Acil Cerrahide Videoendoskopik Cerrahinin Kolesistektomi Dışında Kullanımı: 1348 olguda %0,07 mortalite. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

50. Özben V, Aytaç E, Agayeva A, Baca B, Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S. ERCP’ye Bağlı Gastrointestinal Perforasyonlarda Tecrübemiz. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

51. Kahya AS, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Karataş A, Aytaç E. Tek Trokardan Laparoskopik Kolesistektomi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

52. Aytaç E, Baca B, Kahya AS, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Torakolaparoskopik Total Özofajektomi Sonrası Metakron Sağ Adrenal Gland Metastazının Laparoskopik Rezeksiyonu. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, 2009.

53. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Aytaç E, Karataş A, Baca B. İstanbul Tekniği: Teknik Video Sunum. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, Ankara, 2010.

54. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Aytaç E, Baca B. Tek Port Laparoskopik Transumbilikal Parsiyel Gastrektomi: Olgu Sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, Ankara, 2010.

55. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Aytaç E, Kural A, Altuğ F. Robot Yardımlı Laparoskopik Rektal Cerrahi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, Ankara, 2010.

56. Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Aytaç E, Erenler İ. Laparoskopik Kolorektal Rezeksiyonlarda Vajinal Yol Piyesin Çıkarılması İçin Yeni Bir Yol Olabilir mi? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, Ankara, 2010.

57. Alver O, Paksoy M, Baca B, Demiryas S, Ayan F, Kayabaşı B, Dervişoğlu S. Retrorektal Yerleşimli Epidermoid Kistlerde Cerrahi Yaklaşım Ne Olmalıdır? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, Ankara, 2010.

58. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Ergüner İ, Aytaç E, Uras C. Rektum Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi Gelip Geçici Bir Heves midir? 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya, 2011.

59. Ergüner İ, Aytaç E, Baca B, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T. Laparoskopik Kolorektal Cerrahide Transvajinal Piyes Çıkarılması. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya, 2011.

60. Kırbıyık E, Aytaç E, Baca B. Crohn Hastalığına Eşlik Eden Pyoderma Gangrenosum. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya, 2011.

61. Kırbıyık E, Kader A, Baca B. Stoma Endikasyonları ve Komplikasyonlarının Yöntemi. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya, 2011.

62. Aghayeva A, Baca B, Bilgin İA, Benlice Ç, Ergüner İ, Aytaç İ, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Ülseratif Kolit Nedeniyle ile Ameliyat Edilen Hastaların Sonuçları. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 2013.

63. Bilgin İA, Baca B, Aghayeva A, Benlice Ç, Ergüner İ, Aytaç E, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Crohn Hastalığı Nedeniyle ile Ameliyat Edilen Hastaların Sonuçları. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 2013.

64. Kırbıyık E, Yiğitoğlu ET, Seren AKH, Baca B. İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Stoma Deneyimimiz. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 2013.

65. Ergüner İ, Güngör M, Karahasanoğlu T, Baca B. Derin Pelvik Endometriozisli Hastada Laparoskopik Low Anterior Rezeksiyon: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2-6 Ekim, Bodrum, 2013.

66. Ergüner İ, Uras C, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Böler DE, Baca B. Sleeve Gastrektomide Bovine Perikardiyum Etkili midir? 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2-6 Ekim, Bodrum, 2013.

67. Ergüner İ, Karahasanoğlu T, Baca B, Hamzaoğlu İ, Uras C. Tek Port Laparoskopik Sleeve Gastrektomi. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2-6 Ekim, Bodrum, 2013.

68. Ergüner İ, Beşe N, Yapıcı B, Baca B, Hamzaoğlu İ. Kolorektal Kanserde İntraoperatif Radyoterapi Uygulanması. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 2013.

69. Aghayeva A, Bayraktar O, Atasoy D, Ozben V, Baca B. Tek port transanal endoskopik cerrahi ile rektal gastrointestinal stromal tümör eksizyonu. Cerrahide Yeni Ufuklar, 13-15 Mart, Istanbul, 2015.

70. Aghayeva A, Baca B, Atasoy D, Bayraktar O, Ozben V, Hamzaoğlu İ. Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi. Cerrahide Yeni Ufuklar, 13-15 Mart, Istanbul, 2015.

71. Bilgin İA, Baca B, Aghayeva A, Benlice Ç, Ergüner İ, Erdamar S, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Sol kolon ve rektum kanser cerrahisinde inferior mezenterik venin yüksek ligasyonu daha fazla lenf nodu çıkarılmasını sağlar. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

72. Baca B, Ferahman S, Aghayeva A, Uludağ SS, Bilgin İA, Mihmanlı İ, Hamzaoğlu İ. Kolorektal kanserin karaciğer metastazında portal ven ligasyonu ve in-situ karaciğer parankim ayrılması: olgu sunumu. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

73. Aghayeva A, Bayraktar O, Atasoy D, Özben V, Baca B. Tek port transanal endoskopik cerrahi ile rektal gastrointestinal stromal tümör eksizyonu (video sunum). XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

74. Atasoy D, Aghayeva A, Bayraktar O, Ergüner İ, Özben V, Baca B, Hamzaoğlu İ. Ülseratif kolit için yapılan laparoskopik restoratif proktokolektomi ameliyatında yüksek damar ligasyonu tekniği (video sunum). XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

75. Atasoy D, Bayraktar O, Aghayeva A, Özben V, Baca B. Divertiküler hastalıkta laparoskopik sigmoid kolektomi: medialden laterale diseksiyon tekniği (video sunum). XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

76. Bayraktar O, Atasoy D, Aghayeva, A Özben V, Baca B. İleoçekal tümör tanısı olan bir hastada laparoskopik sağ komplet mezokolik eksizyon (video sunum). XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

77. Aghayeva A, Baca B, Ergüner İ, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Rektum kanserinde robotik total mezorektal eksizyon (video sunum). XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

78. Aghayeva A, Baca B, Benlice Ç, Bilgin İA, Ergüner İ, Özben V, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ. Crohn hastalığında postoperatif komplikasyon gelişimini etkileyen risk faktörleri (e-poster). XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, Antalya, 2015.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.